Nawigacja

Podręczniki

Klasa I

 

Wykaz podręczników do przedmiotów ogólnokształcących
dla klas I Technikum

 

Przedmiot

Podręcznik

j. polski

„Ponad słowami, cz. 1 i 2”, podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum – M. Chmiel,
 E. Kotrzewa, Wyd. Nowa Era

j. angielski

Podręcznik będzie wybrany we wrześniu po sprawdzeniu umiejętności uczniów.

j. niemiecki

„Direkt neu, 1A” - G. Motta,  B. Ćwikowska,
Wyd. Lektorklett, 2015 + Ćwiczenia

historia

„Poznać przeszłość. Wiek XX”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy – S. Roszak, J. Kłaczkow, Wyd. Nowa Era, 2011r.

wiedza o społeczeństwie

„ Po prostu wos, wiedza o społeczeństwie, zakres podstawowy” – M. Grondas, J. Żmijski, WSiP

wiedza o kulturze

„Spotkanie z kulturą”- M. Bokiniec, B. Forysewicz,
 J. Michałowski i in., Wyd. Nowa Era, 2011 r.

matematyka

„MATeMAtyka”, zakres podstawowy  –  
W. Babiański, , L. Chańko, D. Ponczek,
 Wyd. Nowa Era od 2012 r.

fizyka

„Odkryć fizykę”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy,
M. Braun, W. Śliwa, Wyd. Nowa Era

chemia

„To jest chemia”, zakres podstawowy”, R. Hassa,
A. Mrzigod, J. Mrzigod, Wyd. Nowa Era, 2011r.

Karty pracy ucznia „To jest chemia”, zakres podstawowy, A. Kwiek, Wyd. Nowa  Era.

biologia

„Biologia na czasie”, podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy -
E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, S. Czachorowski,
Wyd. Nowa Era, 2012 r.

geografia

„Czas na geografię” – B. Lenartowicz,
M. Wójcik, Wyd. Szkolne PWN

podstawy przedsiębiorczości

„Krok w przedsiębiorczość”, podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
 i technikum, zakres podstawowy – Z. Makieła,
T. Rachwał, Wyd. Nowa Era, 2012 r.

informatyka

 

Nie wymagany

edukacja dla bezpieczeństwa

„ Żyję i działam bezpiecznie”, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy – J. Słoma, Wyd. Nowa Era +Zeszyt ćwiczeń

wychowanie do życia w rodzinie

Materiały zabezpiecza  nauczyciel

religia

„Moje miejsce  w kościele"- red. J.Szpet,
D. Jackowiak, Wyd. Św. Wojciech, Poznań

 

 

Podręczniki do przedmiotów zawodowych dla wszystkich zawodów zabezpiecza szkoła!

 

Kontakt

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
    85-836 Bydgoszcz, ul. Filmowa 1
  • 052-372-62-65
    052-372-62-75

Galeria zdjęć