Nawigacja

Doradca metodyczny

Doradca metodyczny

 

Doradca metodyczny Elżbieta Mleczko proponuje i zaprasza …

Formy doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela

 

Formy doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela na rok szkolny 2017/2018

I półrocze 2017/2018

Lp.

Tytuł formy  doskonalenia

Forma

Osoba prowadząca

Data i godzina

Miejsce zajęć

1

Doskonalenie metodyki

 prowadzenia zajęć

 

Zajęcia praktyczne

 z przedmiotu rośliny ozdobne -  3 godz.  

Anna Szymańska

 nauczyciel kontraktowy

 w ZSCKR w Powierciu

5.10. 2017

 

ZSCKR w Powierciu

2

Doskonalenie metodyki prowadzenia zajęć

 

Zajęcia praktyczne

 z przedmiotu podstawy  projektowania  -  2 godz.

Piotr  Hałucha

 nauczyciel w ZSCKR

w Widzewie.

26. 10. 2017

Zgodnie z planem lekcji.

Z SCKR w Widzewie

3.

Wdrażanie nowej podstawy programowej

Szkolenie Rady Pedagogicznej - 1 godz.

 

Elżbieta Mleczko

doradca metodyczny KCER

08.11.2017

ZSCKR w Bydgoszczy

 

4.

Doskonalenie metodyki prowadzenia lekcji

Lekcja  z techniki rolniczej

      1 godz.

 

Dagmara Herman nauczyciel mianowany w ZSCKR w Bydgoszczy  

11. 2017

zgodnie z planem lekcji

ZSCKR w Bydgoszczy

5.

Doskonalenie metodyki prowadzenia zajęć praktycznych

Zajęcia praktyczne z przedmiotu rośliny ozdobne - 2 godz.

Elżbieta Mleczko

doradca metodyczny KCER

12. 2017

zgodnie z planem lekcji

ZSCKR w Bydgoszczy

 

II półrocze 2017/2018

Lp.

Tytuł formy  doskonalenia

Forma

Osoba prowadząca

Data i godzina

Miejsce

1.

Zmiany w podstawach programowych w technikum ogrodniczym i branżowej szkole zawodowej w zawodzie ogrodnik

Szkolenie w ramach seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa: „  Hortiterapia; terapia wspomagająca rehabilitację za pomocą roślin ogrodniczych – cz.II” -  2 godz.

 

Elżbieta Mleczko

doradca metodyczny KCER

 

 

   22.02.  2018

 

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

2.

Jak przeprowadzać ewaluację wewnętrzną

Warsztaty dla  Szkolnego Zespołu do Spraw Ewaluacji    – 2 godz.

Elżbieta Mleczko

doradca metodyczny KCER

 

 

   15.03. 2018

 

 

ZSCKR w Bydgoszczy

 

3.

Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z planowania technologii produkcji roślin ozdobnych pod osłonami i obliczania opłacalności produkcji „

Szkolenie w ramach seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa „ Nowości w technologii uprawy roślin ozdobnych pod szkłem”.

-3 godz.

 

Elżbieta Mleczko

doradca metodyczny KCER

 

 

 

19.04. 2018

 

 

SGGW Warszawa

4.

Doskonalenie metodyki

prowadzenia lekcji

Lekcja z przedmiotu  

rośliny ozdobne  -   1 godz.

Elżbieta  Mleczko

doradca metodyczny KCER

 

05. 2018

zgodnie z planem lekcji.

ZSCKR w Bydgoszczy

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                Opracowała : Elżbieta Mleczko

 

Funkcję doradcy metodycznego kształcenia zawodowego w obszarze ogrodnictwa i architektury krajobrazu pełni:


mgr inż. Elżbieta Mleczko

 

e-mail: e.mleczko@kcer.pl tel. : 52 3726265; tel. kom. 609767400

   Serdecznie zapraszam na indywidualne lub zespołowe konsultacje metodyczne  w trakcie  dyżurów  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy.

        Harmonogram dyżurów metodycznych :

                                                             Czwartek:   9.00-15.00.

                                                             Piątek:         8.00-11.00

                                                                                                        

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

 

Elżbieta Mleczko

                                                                             Doradca  metodyczny przedmiotów zawodowych  

                                                                         w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu

 

Zakres doradztwa metodycznego obejmuje szkoły prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kształcące w obszarze ogrodnictwa i architektury krajobrazu, w zawodach : technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik, ogrodnik.

 


Zakres obowiązków :

 • Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej i reformy oświaty.
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 • Pomoc w doborze, adaptacji i modyfikacji programów nauczania lub ich opracowaniu.
 • Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym i stwarzania warunków do rozwoju różnych form aktywności uczniów.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności dydaktycznych w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspieranie szkół i nauczycieli w działaniach podnoszących efektywność kształcenia.
 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia wewnątrzszkolnych badań ewaluacyjnych.
 • Pomoc we wdrażaniu technologii informacyjnej i wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych.
 • Podejmowanie działań na rzecz szkół we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty.
 • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa i doskonalenia zawodowego.

 

Serdecznie zapraszam do kontaktów i konsultacji!

Polecam przydatne linki :

KCER - http://www.kcer.pl/

CKE - http://www.cke.edu.pl/

ORE - http://www.ore.edu.pl/

MEN -  http://www.reformaedukacji.men.gov.pl/


Na stronie w będą umieszczane materiały dydaktyczne przydatne nauczycielom


Przykładowe egzaminy z kwalifikacji: R 05, R18, R21, R22.


Materiały zostały udostępnione przez CKE do wykorzystania w celach dydaktycznych, nie komercyjnych.

Kontakt

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy
  85-836 Bydgoszcz, ul. Filmowa 1
 • 052-372-62-65
  052-372-62-75

Galeria zdjęć